Wydarzenia

Industriada w Rybniku

Święto Szlaku Zabytków Techniki coraz bliżej. Na rybnicką odsłonę Industriady złożą się wydarzenia organizowane w kojarzonych z przemysłowym dziedzictwem dzielnicach – Niewiadom i Paruszowiec-Piaski. 10 czerwca Rybnik pokaże swój industrialny potencjał!

Święto Szlaku Zabytków Techniki w Rybniku odbędzie się tradycyjnie na terenie Zabytkowej Kopani „Ignacy” w Niewiadomiu, której pozycja jako miejsca świadczącego o przemysłowej historii Rybnika jest niekwestionowana i od lat eksponowana. Tegoroczna edycja wydarzenia pozwoli też Rybnikowi przywrócić pamięć o wartości materialnego i niematerialnego dziedzictwa Huty Silesia dzięki przyznaniu tytułu „Obiektu zaprzyjaźnionego Industriady 2017” osiedlu patronackiemu tego zakładu i realizacji programu „Magiczna Silesia” Instytutu Społecznego Silesia.

–  Jest tak, że często nie doceniamy tego, co mamy – a tymczasem mamy czym się chwalić. Paruszowiec i kopalnia „Ignacy” to dwie perełki związane z historią Rybnika. Industriada będzie doskonałą okazją, by pokazać potencjał tych miejsc – podkreśla prezydent Rybnika Piotr Kuczera.

To, że w tym roku Industriada w Rybniku organizowana jest w większym wymiarze, to efekt działania wielu osób, współpracy instytucji znajdujących się w dzielnicy Niewiadom
i Paruszowiec-Piaski, zaangażowania organizacji społecznych i mieszkańców dzielnic
– podkreślał Marcin Stach, doradca prezydenta do spraw rewitalizacji, wskazując zwłaszcza na rolę Industrialnego Centrum Kultury, Instytutu Społecznego Silesia i filii nr 4 Powiatowej i Miejskiej Biblioteki Publicznej w Rybniku.

Znalezienie się osiedla dzielnicy Paruszowiec-Piaski na liście industriadowych atrakcji to ogromny sukces, zważywszy na fakt, że w przestrzeni związanej z Hutą Silesia nie zachowały się urządzenia technologiczne będące atrakcją większości związanych ze Świętem Szlaku Zabytków Techniki miejsc. Od maszyn ważniejsze okazały się jednak ludzkie emocje i klimat związany z tą wyjątkową przestrzenią.

Festiwalowe wydarzenia zaplanowane na 10 czerwca br. będą realizowane w obrębie podwórek osiedla patronackiego przy ul. Przemysłowej, bazując tematycznie na 250-letniej historii Huty Silesia. Planujemy działania, które będą odniesieniem do ciągu produkcyjnego huty, pokażemy je w wymiarze edukacyjnym i emocjonalnym. Przede wszystkim chcemy wyjść do ludzi, sprawić, by to oni tworzyli przestrzeń – dodaje Marcin Stach.

W programie wydarzenia m.in. plenerowa wystawa fotograficzna „Magiczna Silesia”, gra terenowa, spotkania z pracownikami Huty „Silesia”, warsztaty animacyjno-artystyczne (m.in.  emaliernia, wzorcownia), widowisko przenoszące w świat zgiełku hali fabrycznej, opowieści i zajęcia warsztatowe – wszystko będzie pewnego rodzaju podróżą w czasie do chwil, kiedy działalność huty wyznaczała rytm życia jej pracowników i ich rodzin. 

W ramach Święta Zabytków Techniki planowane jest także otwarcie „Magicznej Silesii” – zlokalizowanego przy ul. Przemysłowej 17 miejsca, które przywróci pamięć o dorobku Huty Silesia, najważniejszego niegdyś zakładu przemysłowego Rybnika.

–   Będzie to miejsce łączące 250-letnie dziedzictwo Huty Silesia z teraźniejszością, miejsce, które ocali od zapomnienia artefakty związane z działalnością huty, ale też – na bazie historycznego potencjału – wygeneruje energię społeczną współczesnych rybniczan – podkreśla gospodarz miasta, doceniając zaangażowanie inicjatora przedsięwzięcia – Instytutu Społecznego Silesia i mieszkańców dzielnicy, którzy chętnie udostępniają pamiątki i dzielą się wspomnieniami związanymi z Hutą Silesia.

Ważna będzie tu rola edukacyjna. Dzisiaj wiele dzieci nie ma wiedzy o tym, czym była Huta „Silesia”, mimo że ich dziadkowie pracowali w tym zakładzie. Młodzi rybniczanie dowiedzą się, z czego możemy być dumni – zaznacza Jerzy Natkaniec, dyrektor dawnej Huty Silesia i współautor poświęconej historii zakładu książki.  

Moc atrakcji przygotowano także na terenie Zabytkowej Kopalni „Ignacy”, gdzie Industriada odbywa się już po raz 8. Ciekawy będzie z pewnością escape room czyli rodzaj gry z zdaniami do wykonania. Nie zabraknie tradycyjnego pomarańczowego korowodu ulicami Niewiadomia – niezwykłą paradę poprowadzi sprowadzony z Muzeum Narodowego ze Szreniawy lokomobil Cegielskiego. Ponadto w programie zwiedzanie terenu kopalni z przewodnikiem, wystawa fotografii ukazujących wyłączone i zlikwidowane ośrodki przemysłowe oraz urządzenia niegdyś je obsługujące, prelekcje w temacie industrialnym, zabawa muzyczna z zespołem Szlagier Maszyna i spektakl laserowo-multimedialny. Wieża widokowa będzie co godzinę zamieniać się w maszynę parową – z okien wydobywać będzie się głos pracy maszyny, a kominem wentylacyjnym z dachu buchać będzie dym.    

W Industriadę wpisuje się  także organizowany przez rybnicką bibliotekę rajd rowerowy „Odjazdowy Bibliotekarz”, którego trasa obejmuje Zabytkową Kopalnię Ignacy i osiedle na Paruszowcu-Piaskach.

Udostępnij:


Wszystkie aktualności