ScrollTop-ico
Komunikaty

Konsultacje w sprawie zmiany granic miasta

Od 1 września do 1 października br. będzie można zgłaszać uwagi w ramach konsultacji społecznych w sprawie zmiany granic administracyjnych pomiędzy Miastem Rybnikiem a Miastem Rydułtowy.

Konsultacje społeczne dotyczą zmiany granic pomiędzy Miastem Rybnikiem a Miastem Rydułtowy polegającej na:

  • wyłączeniu z terytorium Miasta Rybnika terenu o powierzchni 1,6566 ha i włączeniu go do obszaru Miasta Rydułtowy
  • wyłączeniu z terytorium Miasta Rydułtowy terenu o powierzchni 0,2990 ha i włączeniu go do obszaru Miasta Rybnika

Konsultacje potrwają od 1 września do 1 października 2021 r. i odbywać się będą w formie zgłaszania uwag do przedmiotu konsultacji.

Punkt konsultacyjny mieści się w Urzędzie Miasta Rybnika przy ul. Bolesława Chrobrego 2, pokój 352
Czynny w godzinach otwarcia Urzędu.

Uwagi można składać :

  • ustnie do protokołu w punkcie konsultacyjnym w dniach i godzinach jego otwarcia,
  • pisemnie w punkcie konsultacyjnym w dniach i godzinach jego otwarcia,
  • pisemnie w kancelarii Urzędu Miasta Rybnika lub przesyłką pocztową (decyduje data wpływu do Urzędu Miasta Rybnika).

Zobacz również treść zarządzenia Prezydenta Miasta Rybnika w tej sprawie.

Mapy orientacyjne przedstawiające zmianę granic pomiędzy Miastem Rybnikiem a Miastem Rydułtowy:

Udostępnij:


Wszystkie aktualności