ScrollTop-ico
Komunikaty

Konsultujemy strategię elektromobilności

Zapraszamy do udziału w konsultacjach społecznych dokumentu „Strategia rozwoju elektromobilności dla Miasta Rybnika do roku 2035”.

Celem Strategii jest określenie planu działań oraz analiza możliwych do realizacji inwestycji jakie należy podjąć, aby w pełni wykorzystać potencjał rozwoju elektromobilności w Rybniku. Przygotowany harmonogram działań opracowany został w taki sposób, aby w jak najbardziej optymalny sposób sprostać potrzebom transportowym i środowiskowym. Docelowo wdrażanie Strategii przyczyni się przede wszystkim do redukcji emisji lokalnej szkodliwych substancji do powietrza oraz do obniżenia poziomu hałasu. Samochody zeroemisyjne będą stanowiły trzon floty wykorzystywanej do zadań komunalnych na terenie Rybnika.

Treść konsultowanego dokumentu publikujemy poniżej:

Swoje uwagi do treści strategii można składać do 5 marca br.:

  • osobiście w formie ustnej do protokołu, po wcześniejszym telefonicznym umówieniu wizyty (tel. 32 755 71 60),
    w punkcie konsultacyjnym mieszczącym się w Zarządzie Transportu Zbiorowego, przy ul. Budowlanych 6,
    w godzinach: poniedziałek – piątek w godzinach od 9:00 do 12:00;
  • pisemnie
    w Miejskim Punkcie Sprzedaży Zarządu Transportu Zbiorowego przy Placu Wolności,
    w godzinach: poniedziałek, środa, piątek od 7:30 do 14:30, wtorek, czwartek od 10:00 do 17:00.

 

 

Aktualizacja 12 marca 2021 - Raport z konsultacji:

Udostępnij:


Wszystkie aktualności