ScrollTop-ico
Rybnik logo z godłem
Rewitalizacja

Inicjatywy lokalne - nabór

Trwa jeszcze nabór wniosków na inicjatywy lokalne w ramach konkursów „3R - Rodzina Rozwój Rybnik – włącz się!”, które realizowane na podobszarach rewitalizacji w dzielnicach Chwałowice i Niedobczyce.

Konkurs ma na celu zachęcenie społeczności lokalnej do brania spraw we własne ręce i podjęcie sąsiedzkich działań na rzecz mieszkańców.

W poprzednich projektach mieszkańcom dzielnic nie brakowało pomysłów na to, jak efektywnie wykorzystać środki. W dobie pandemii wspierali sąsiadów, mieszkańców miasta, szpital i inne instytucje, szyjąc maseczki, pojawiły się pięknie zagospodarowane śląskie ogródki, organizowane były aktywności, warsztaty i zabawy dla dzieci. Dorośli integrowali się i rozwijali swoje pasje, uczestnicząc m.in. w warsztatach rękodzielniczych czy kulinarnych.

Dzięki inicjatywom realizatorzy nabywają nowych kompetencji, uczą się jak przygotować wniosek, prawidłowo przeprowadzić  zadanie i rozliczyć dotację. Te umiejętności pozwolą im w przyszłości sięgać po większe fundusze i realizować swoje inicjatywy, które niewątpliwie wpłyną pozytywnie na ich życie i otoczenie.

Na prawidłowo złożone inicjatywy głosować będą mieszkańcy dzielnicy.

Zachęcamy do śledzenia informacji na fanpage’u prowadzonym przez organizacje 17-tka i CRIS

Inicjatywy realizowane są w ramach projektu „3R – Rodzina Rozwój Rybnik”, który jest współfinansowany przez Unię Europejską w ramach Europejskiego Funduszu Społecznego RPO WSL na lata 2014-2020.

Udostępnij:


Wszystkie aktualności