ScrollTop-ico
Rybnik logo z godłem
Inwestycje

Plany na remont Zebrzydowickiej 31

Miasto Rybnik otrzymało informację o przyznaniu dofinansowania na gruntowną przebudowę opuszczonego budynku przy ul. Zebrzydowickiej 31.

Budynek wchodzi w skład zasobu Zakładu Gospodarki Mieszkaniowej w Rybniku. W ramach inwestycji zaplanowano m.in. zainstalowanie nowych ekologicznych źródeł ciepła, budowę instalacji centralnego ogrzewania oraz kompleksową termomodernizację, a także prace budowlano-remontowe w poszczególnych mieszkaniach i częściach wspólnych budynku. 

Po zakończeniu inwestycji powstaną 23 mieszkania o łącznej powierzchni 1097,51 m2, które będą stanowić część gminnego zasobu mieszkaniowego. Planowana wartość inwestycji wynosi 5 500 356,26 zł, zaś dofinansowanie w ramach Funduszu Dopłat Banku Gospodarstwa Krajowego to 4 400 285,00 zł (80% kosztów).

Udostępnij:


Wszystkie aktualności