ScrollTop-ico
Rybnik logo z godłem

Przedsiębiorcy o parku kulturowym

Kilkudziesięciu rybnickich przedsiębiorców wzięło udział w spotkaniu informacyjnym poświęconym powstającemu w Rybniku Parkowi Kulturowemu.

Uczestnicy spotkania, zorganizowanego w Powiatowej i Miejskiej Bibliotece Publicznej, mieli okazję dowiedzieć się czym jest park kulturowy, poznać przykłady funkcjonujących parków w województwie i w Polsce, a także zapoznać się z planowanym obrębem i uzasadnieniem wyboru granic obszaru Parku Kulturowego w Rybniku. Była też okazja do dyskusji i wymiany komentarzy.  

Warto dodać, że aby informacja o konsultacjach dotarła do jak największej liczby osób, przedstawiciele Wydziału Strategii i Obsługi Inwestora UM w okresie poprzedzającym spotkanie odwiedzili firmy działające w ścisłym centrum miasta i rozdali około 400 zaproszeń. Podczas rozmów informowali też przedsiębiorców o założeniach utworzenia parku i zachęcali do udziału w spotkaniu.

Spotkanie stało się okazją do odpowiedzi na wiele pytań i wątpliwości związanych przede wszystkim z ideą utworzenia parku kulturowego oraz nowymi wymaganiami, które mogą zostać nałożone na osoby i podmioty prowadzące działalność gospodarczą w jego granicach.

Spotkanie z przedsiębiorcami było częścią trwających przez 100 dni  konsultacj społecznych i dyskusji publicznej na temat Parku Kulturowego "Centrum Starego Rybnika". Projekt uchwały w sprawie parku kulturowego powstanie na początku 2024 roku. Będzie zawierał rekomendacje wynikające z analizy uwag i propozycji  mieszkańców, które pojawią się w 2023 roku. Stworzony w ten sposób projekt uchwały zostanie przedstawiony do konsultacji społecznych.

Parku kulturowy jest jedną z pięciu form prawnej ochrony zabytków, które obowiązują w naszym kraju. Podstawową formą jest oczywiście indywidualny wpis do rejestru zabytków, natomiast park kulturowy jest formą obszarową, chroniącą obszar mający historyczny rodowód, na którym nie muszą się znajdować tylko obiekty zabytkowe, ale również układ zieleni, przyroda oraz współczesne budynki i obiekty.

Spotkanie z przedsiębiorcami odbyło się 21 czerwca w rybnickiej Bibliotece Głównej:

Udostępnij:


Wszystkie aktualności