Rybnik.pl

Odpady niebezpieczne GPZON

Odpady niebezpieczne pochodzące z gospodarstw domowych z terenu Miasta Rybnika przyjmowane są bezpłatnie. Przy odbiorze tych odpadów wymagane jest przedstawienie przez osobę, która dostarcza odpady dokumentu potwierdzającego nazwisko i imię oraz adres zamieszkania.

Siedziba GPZON:
ul. Jankowicka 41B
(teren bazy Rybnickich Służb Komunalnych)
tel. 32 4329540.
Punkt jest czynny od poniedziałku do piątku w godzinach od 8.00 do 16.00

Rodzaje odpadów niebezpiecznych przyjmowanych przez GPZON:

  • rozpuszczalniki (np. rozcieńczalniki, benzyna lakowa, benzyna ekstrakcyjna),
  • środki ochrony roślin I i II klasy (np. herbicydy, środki do zwalczania szkodników),
  • lampy fluorescencyjne i inne odpady zawierające rtęć (np. świetlówki, jarzeniówki,  termometry),
  • farby, tusze, kleje, żywice nie zawierające substancji niebezpiecznych,
  • leki (wyłączając leki cytostatyczne i cytotoksyczne oraz igły, strzykawki, opatrunki, aerozole),
  • baterie i akumulatory ołowiowe, niklowo-kadmowe, zawierające rtęć oraz inne,
  • tonery i kartridże,
  • oleje inne niż spożywcze.

Ważne! Wyżej wymienione odpady przyjmowane są tylko od osób fizycznych będących mieszkańcami Rybnika.

Ponadto GPZON prowadzi zbiórkę od osób fizycznych oraz placówek handlowych i firm odpadów niebezpiecznych z grupy 16 i 20 tj:

  • urządzenia elektroniczne  - telewizory, monitory, komputery i inne
  • urządzenia AGD - lodówki, pralki i inne

Uwaga! Przyjęcie odpadów zużytych urządzeń elektronicznych i AGD od placówek handlowych i firm nastąpi  po uprzednim uzgodnieniu telefonicznym pod numerem telefonu: 32 43 29 571 w godzinach otwarcia Gminnego Punktu Zbiórki Odpadów Niebezpiecznych.

Osoby fizyczne mogą dostarczać takie odpady w godzinach otwarcia Gminnego Punktu Zbiórki Odpadów Niebezpiecznych.

   

WAŻNE! Wszystkie substancje należy przekazywać w oryginalnych opakowaniach pozwalających na ich identyfikację.

Udostępnij: