ScrollTop-ico
Rybnik logo z godłem
Rewitalizacja

Filmowe podsumowanie modelowej rewitalizacji

Z końcem 2019 r. zakończyła się realizacja projektów w ramach konkursu Modelowej Rewitalizacji Miast, w tym rybnickiego projektu pod nazwą "Rewitalizacja miasta - nowa energia rybnickiej tradycji" - polecamy ich filmowe podsumowanie.

Realizacja projektu przyniosła spore zmiany na podobszarach rewitalizacji w rybnickich dzielnicach tj. Chwałowicach, Niewiadomiu, Niedobczycach, Paruszowcu-Piaskach i Śródmieściu.

Dzięki zaangażowaniu mieszkańców i współpracy z lokalnymi organizacjami, instytucjami, grupami nieformalnymi udało się zmienić nieco oblicze osiedli familoków, opracować koncepcje i dokumentacje techniczne w celu zagospodarowania terenów wspólnych i przeprowadzenia remontu familoków przy ul. Przemysłowej.

Mieszkańcy dzielnic zrealizowali 105 inicjatyw lokalnych oraz zainicjowali działalność 2 klubów mieszkańców tzw. Centrów Aktywności Lokalnej. Realizowano program edukacji regionalnej w rybnickich szkołach podstawowych, opracowano "Przewodnik Rewitalizacji w Rybniku" i sfinansowano w części dokumentacje projektowo-kosztorysowe związane z adaptacją kompleksu "Juliusz" - dawnego szpitala miejskiego oraz budynku na terenie Zabytkowej Kopalni "Ignacy". Nie sposób wymienić tu wszystkich działań, które zrealizowano przez te cztery lata - o wszystkich działaniach przeczytać można na dedykowanej projektowi stronie

W związku z zakończeniem konkursowych projektów Ministerstwo Inwestycji i Rozwoju zdecydowało się zaprezentować najważniejsze efekty w krótkich filmach z realizacji projektów w 20 miastach modelowych, 3 miastach pilotażowych oraz w 6 filmach tematycznych: dziedzictwo kulturowe, kształtowanie przestrzeni, mieszkalnictwo, ożywienie gospodarcze, partycypacja społeczna i polityka społeczna.

Filmy zamieszczone są na kanale YouTube Funduszy Europejskich oraz na Krajowym Centrum Wiedzy o Rewitalizacji. Zapraszamy do obejrzenia filmowego podsumowania: 

Modelowa Rewitalizacja Miast w Rybniku

Fundusze Europejskie - Modelowa Rewitalizacja Miast w Rybniku


Jeśli odtworzysz film, YouTube wyśle ​​Ci kilka plików cookie!
Akceptuje - OdtwórzAkceptuje dla wszystkich filmów - Odtwórz
×

Modelowa Rewitalizacja Miast i projekty pilotażowe – Dziedzictwo kulturowe

Fundusze Europejskie - Modelowa Rewitalizacja Miast i projekty pilotażowe – Dziedzictwo kulturowe


Jeśli odtworzysz film, YouTube wyśle ​​Ci kilka plików cookie!
Akceptuje - OdtwórzAkceptuje dla wszystkich filmów - Odtwórz
×
Udostępnij:


Wszystkie aktualności