ScrollTop-ico
Rybnik logo z godłem
Rewitalizacja

reWITA - Włącz się!

Nabór wniosków na inicjatywy obywatelskie w ramach III edycji konkursu "Rybnik reWITA - Włącz się!" już trwa! Na Wasze oferty czekamy do 7 czerwca 2018 do godziny 16:00.

Pula środków finansowych konkursu wynosi minimum 108.000,00 zł brutto – na dzielnicę Niedobczyce 24.000,00 zł, na pozostałe dzielnice po 21.000,00 zł.

Stowarzyszenie "17-tka" i Centrum Rozwoju Inicjatyw Społecznych CRIS ogłasza konkurs "Rybnik reWITA – Włącz się!" na inicjatywy obywatelskie w obszarze zadania publicznego "Rybnik reWITA" realizowane w ramach projektu "Rewitalizacja miasta – nowa energia rybnickiej tradycji", współfinansowanego ze środków Unii Europejskiej w ramach Programu Operacyjnego Pomoc Techniczna 2014-2020.

Inicjatywy można realizować na rzecz obszarów rewitalizacji wskazanych w regulaminie konkursów "Rybnik reWITA – Włącz się!" tj.:

  • Niewiadom: os. Gustawa Morcinka przy ul. Gustawa Morcinka wraz z najbliższym otoczeniem obejmującym kompleks budynków Zabytkowej Kopalni "Ignacy" z okresu 1780-1920; os. Beata przy ul. Augustyna Kwiotka – osiedle patronackie powstałe na początku XX wieku w sąsiedztwie nieistniejącej już kopalni węgla "Szczęście Beaty";
  • Niedobczyce: os. Rymer zlokalizowane na ul. Barbary, Generała Andersa, Ignacego Paderewskiego i Obrońców Pokoju wraz z otoczeniem – osiedle robotnicze powstałe na początku XX wieku w sąsiedztwie (nieczynnej) kopalni "Rymer" wpisane do rejestru zabytków;
  • Chwałowice: zespół kolonii robotniczej przy ul. 1 Maja wraz z otoczeniem – osiedle patronackie powstałe na początku XX wieku dla pracowników kopalni "Donnersmarck" (dziś KWK "Chwałowice") – obszar ochrony konserwatorskiej;
  • Paruszowiec-Piaski: osiedla przy ul. Słonecznej, Przemysłowej, Porucznika K. Ogrodowskiego wraz z otoczeniem – osiedla patronackie powstałe pod koniec XIX i na początku XX wieku dla pracowników nieistniejącej dziś Huty "Silesia" – objęte ochroną konserwatorską;
  • Dzielnica Śródmieście, historycznie ukształtowane centrum miasta, o zróżnicowanych funkcjach wielkomiejskich, z największą liczbą obiektów podlegających ochronie konserwatorskiej.

O dofinansowanie ubiegać mogą się tylko grupy nieformalne.

Szczegóły oraz dokumenty potrzebne do złożenia wniosku na stronie  =>CRIS

Udostępnij:


Wszystkie aktualności